Pieter


“Huh…

Ga je weg bij het Schadefonds?”

We hebben ongeveer zes jaar samengewerkt en in die zes jaar veel gespard over van alles: medewerkers en hun problemen (en de onze met hen), hoe en wat met die MT-leden, het beleid en dat verrekte departement, het relatiebeheer en het burgergericht werken.

"We hebben veel gespard over van alles"

Ik ga je missen om alles wat hierboven staat, je positief-kritische houding, je humor en ook je luisterend oor als de verbazing, de ergernisjes maar ook de leuke dingen een beetje te groot waren om ze voor me te houden. Ik wens je een heel goede toekomst toe en ga er van uit dat ik je in Rhenen nog wel tegen zal komen. Pieter

Erkenning geeft kracht. Samen betrokken.

© Copyright 2020 Schadefonds Geweldsmisdrijven