Aafke, bedankt!

Na jouw jarenlange inzet bij het Schadefonds ga je ons vandaag helaas verlaten. Dit moment laten we natuurlijk niet zomaar voorbijgaan. Graag nemen we afscheid van jou via dit digitale magazine, de Aafke. En daarin mag een historisch overzicht niet ontbreken.

2011: een nieuw avontuur bij het Schadefonds

Aafke kwam per 1 juli 2011 in dienst bij het Schadefonds. Sommigen van ons kenden haar al, omdat zij hiervoor bij het departement werkte als beleidsmedewerker slachtofferbeleid. Bij het Schadefonds ging Aafke aan de slag als directiesecretaris. Zij coördineerde de afdeling Staf, die toen nog een stuk kleiner was. Ook de locatie was anders; het Schadefonds was gevestigd in Rijswijk. Aafkes werkkamer zag er al snel mooi uit, doordat zij deze decoreerde met prachtige foto’s van verre reizen. Een van de eerste projecten waar Aafke mee startte, was het uitwerken van de Balance Score Card. Deze wordt nog steeds elk tertaal opgesteld.

2012-2014: een nieuwe functie

In 2012 heeft Aafke de vervanger van toenmalig directeur Nina Huygen ingewerkt. Ook bereidde zij de toepassing Commissie Samson voor. Het jaar 2013 stond in het teken van burgergericht werken. Aafke heeft een grote bijdrage geleverd aan dit project. Een jaar later werd zij hoofd Staf. Ze heeft toen ook gewerkt aan een WOB-verzoek voor de onkostenvergoedingen van commissieleden. Volgens Bert bedroeg dit verzoek zo’n 6 meter(!) aan papier. Ook werd er een samenwerking met Politie Rotterdam opgezet en was Aafke projectleider van het project All-in-bedragen. Naast hard werken was er ook tijd voor ontspanning; bijvoorbeeld tijdens het uitje naar Delft.

2015-2017: verhuizing naar Den Haag

2015 was een druk jaar voor Aafke. Zo werden de convenanten met Slachtofferhulp Nederland, het OM en de politie opgestart. Ook was Aafke betrokken bij de nieuwe huisstijl en de nieuwe wijze van werken met medisch adviseurs. In 2016, het jaar dat het Schadefonds zijn veertigste verjaardag vierde, vond er een jubileumcongres plaats. Aafke was heeft veel betekend in de organisatie hiervan. Ook verhuisde het Schadefonds naar Den Haag. Daarnaast heeft Aafke hard gewerkt aan het terrorismebeleid en de opstart van de Commissie slachtofferschap mensenhandel. 2017 stond vooral in het teken van communicatie: zo was Aafke betrokken bij de opstart van een nieuw intranet en de mailingactie naar huisartsen en GGZ-instellingen.

2018 en 2019: nieuwe activiteiten binnen de Staf-afdeling

In 2018 startte er een nieuwe tak binnen het Schadefonds: relatiebeheer. Ook ging Aafke als projectleider aan de slag met de nieuwe website. Als lid van de expertgroep was zij betrokken bij het ketenbrede slachtofferportaal. Verder werkte Aafke aan een voorstel voor een permanente regeling bij incidenten van openlijk geweld. Ook maakte zij samen met Slachtofferhulp Nederland een analyse van de verlaagde instroom. In 2019 werd de afdeling Staf geherstructureerd en was Aafke betrokken bij de beleidsreactie voor Commissie de Winter. Daarnaast breidde het Schadefonds uit naar Caribisch Nederland. Ook daar heeft Aafke veel in betekend.

2020: een nieuw hoofdstuk

2020 is voor Aafke de start van een nieuw begin. Wij wensen haar veel succes, geluk en (werk)plezier bij dit nieuwe hoofdstuk in haar leven!

Erkenning geeft kracht. Koekjes helpen ook.

© Copyright 2020 Schadefonds Geweldsmisdrijven