Seksueel misbruik door vader


Casus 10

De situatie

Het slachtoffer, een vrouw van 22 jaar, werd tijdens haar jeugd misbruikt door haar vader. Dit gebeurde tussen haar vijfde en veertiende levensjaar. Het slachtoffer heeft geen aangifte gedaan van het misbruik. Wel beschikt zij over veel medische informatie van verschillende behandelaren. Ook stuurde ze bij de aanvraag een uitgebreide toedrachtsomschrijving mee.


De beslissing

De aanvraag is toegewezen. Het slachtoffer ontving een bedrag van € 10.000 (letselcategorie 4).


De onderbouwing

In deze zaak was er geen objectieve informatie zoals een aangifte beschikbaar. Toch werd de aanvraag toegewezen. Uit medische informatie van verschillende behandelaren kwam namelijk het seksueel misbruik duidelijk terug als behandelthema. Daarmee kon aannemelijk geacht worden dat de aanvraagster slachtoffer werd van seksueel misbruik. Het bedrag van letselcategorie 4 past bij het (psychische) letsel dat zij opliep door het misbruik.

Vraag en antwoord

Het feit dat iemand fysiek of psychisch letsel heeft, geeft geen uitsluitsel over wat er is gebeurd. Wel kan in sommige gevallen medische informatie de verklaring van het slachtoffer ondersteunen. Het Schadefonds bekijkt per zaak of medische informatie kan bijdragen aan het onderbouwen van de aannemelijkheid. Daarnaast gebruiken wij medische informatie om de ernst van het letsel vast te stellen.

Erkenning geeft kracht. Samen betrokken.

© Copyright 2020 Schadefonds Geweldsmisdrijven