Seksuele uitbuiting


Casus 11

De situatie

Het slachtoffer, een jonge alleenstaande moeder, bevond zich in een lastige situatie. Zij combineerde de zorg voor haar kinderen met een fulltime baan en had moeite om rond te komen. Op een dag ontmoette zij een man die beloofde haar te helpen. Via deze man kwam zij in de prostitutie te werken. De man werd steeds dwingender naar het slachtoffer toe. Zo moest zij naar verloop van tijd haar inkomsten afstaan, doorwerken als zij ziek was en werd zij mishandeld. Dit duurde vijf maanden voort.


De beslissing

De aanvraag is toegewezen. Het slachtoffer ontving een bedrag van € 10.000 (letselcategorie 4).


De onderbouwing

Het slachtoffer deed aangifte bij de politie. Op basis van deze aangifte en het vonnis van de rechtbank is de aanvraag toegewezen. Bij de uitbuiting liep het slachtoffer lichamelijk en psychisch letsel op, waarvoor zij niet in behandeling ging. In dit geval was dat niet van invloed op de toekenning. Bij seksuele uitbuiting vooronderstellen wij namelijk altijd ernstig letsel.

Vraag en antwoord

Seksuele uitbuiting is een vorm van mensenhandel. Mensenhandel is een ernstig delict, dat gepaard gaat met een grove schending van de (lichamelijke) integriteit van het slachtoffer. Daarom vooronderstelt het Schadefonds bij mensenhandel ernstig letsel. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van wat er precies is gebeurd. Wij beoordelen dit aan de hand van onze letsellijst.

Erkenning geeft kracht. Samen betrokken.

© Copyright 2020 Schadefonds Geweldsmisdrijven