Stalking door ex-partner


Casus 2

De situatie

Het slachtoffer, een vrouw van 52 jaar, had drie jaar lang een relatie. Nadat zij de relatie verbrak, begon de ex-partner haar lastig te vallen. Via e-mails, voicemails en socialmedia-berichten liet hij duidelijk weten de relatie te willen voortzetten. Soms ontving het slachtoffer meer dan honderd berichten per dag. Ook reed de dader vaak met zijn auto door de straat van het slachtoffer. Zij heeft aangifte gedaan.


De beslissing

De aanvraag is afgewezen.


De onderbouwing

Stalking wordt door het Schadefonds altijd gezien als een opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf. Dankzij de beschikbare informatie, zoals een aangifte, was het ook voldoende aannemelijk dat de vrouw slachtoffer werd van dit misdrijf. Toch wees het Schadefonds de aanvraag af. Het slachtoffer gaf namelijk aan dat zij angst had om naar buiten te gaan, maar was niet in behandeling bij een geregistreerd psycholoog. Daardoor kon het Schadefonds de ernst van het letsel niet vaststellen.

Vraag en antwoord

In dit geval bestookte de dader het slachtoffer met liefdesverklaringen. Maar wat als de dader ook bedreigingen had geuit? Mogelijk was de aanvraag dan toegewezen. Bij langdurige bedreiging met geweld kan namelijk psychisch letsel worden voorondersteld. Bekijk in hoofdstuk 2A van de letsellijst voor welke situaties dit geldt.

Erkenning geeft kracht. Samen betrokken.

© Copyright 2020 Schadefonds Geweldsmisdrijven