Straatroof tijdens een verkoopafspraak


Casus 4

De situatie

Het slachtoffer, een jongen van 15 jaar oud, wilde graag een hoverboard kopen. Een bekende van school bleek er een te koop aan te bieden. Ze spraken af bij een metrostation om de koop rond te maken. Toen het slachtoffer daar arriveerde, liepen er twee onbekende jongens op hem af. Ze vertelden dat de schoolgenoot verderop op hen wachtte. Daar aangekomen, begonnen de daders het slachtoffer stompen. Daarna trokken ze met geweld de portemonnee uit zijn handen, waarbij het slachtoffer viel.


De beslissing

De aanvraag is afgewezen.


De onderbouwing

Door getuigenverklaringen en een aangifte bij de politie was het geweldsmisdrijf aannemelijk. Het letsel (blauwe plekken en een gezwollen oogkas) was echter niet ernstig genoeg om aanspraak te maken op een uitkering van het Schadefonds. Slachtoffers komen alleen in aanmerking voor een tegemoetkoming wanneer zij door het misdrijf ernstig letsel opliepen.

Vraag en antwoord

Het letsel van dit slachtoffer was niet ernstig genoeg voor een uitkering uit het Schadefonds. Wanneer is letsel wel ernstig genoeg? Bijvoorbeeld wanneer iemand zijn neus breekt en hiervoor een operatie nodig is. Of wanneer iemand een ontsierend litteken in het gezicht oploopt.

Erkenning geeft kracht. Samen betrokken.

© Copyright 2020 Schadefonds Geweldsmisdrijven