Brandstichting door ex-partner


Casus 5

De situatie

Het slachtoffer, een man van 30 jaar oud, werd al enige tijd lastiggevallen door zijn ex-partner. Op een nacht werd het slachtoffer wakker van het brandalarm. Zijn ex-partner bleek brand te hebben gesticht bij de voordeur van zijn woning. Het slachtoffer vluchtte en gooide daarbij enkele brandende voorwerpen naar buiten, om schade in de woning te beperken. Hierbij liep het slachtoffer brandwonden op. Het slachtoffer deed bij de politie aangifte van de brandstichting.


De beslissing

De aanvraag is toegewezen. Het slachtoffer ontving een bedrag van € 2.500 (letselcategorie 2).


De onderbouwing

De aanvraag is toegewezen op basis van het onderzoek door de politie. Doordat er brand is gesticht bij de voordeur, leverde dit direct levensgevaar op voor het slachtoffer. Bij brandstichting met direct levensgevaar vooronderstellen wij ernstig letsel. De psychische of lichamelijke problemen hoeven dan niet onderzocht te worden. Slachtoffers ontvangen een vast bedrag (letselcategorie 2). Geeft het slachtoffer aan ernstiger letsel te hebben? Dan onderzoekt het Schadefonds of het slachtoffer recht heeft op een hogere uitkering.

Vraag en antwoord

In dit geval bevond het slachtoffer zich in een brandende woning. Er was sprake van direct levensgevaar. Als de brand niet bij de voordeur, maar in de tuin werd gesticht, had het slachtoffer mogelijk geen tegemoetkoming gekregen. Wij zien brandstichting namelijk alleen als geweldsmisdrijf wanneer dit direct levensgevaar voor personen veroorzaakt.

Erkenning geeft kracht. Samen betrokken.

© Copyright 2020 Schadefonds Geweldsmisdrijven