Gedwongen prostitutie


Casus 6

De situatie

Het 21-jarige slachtoffer was sinds kort ingetrokken bij haar nieuwe vriend. Zij was erg verliefd en genoot van de prille relatie. Na een aantal maanden sloeg dit om. Haar vriend werd steeds agressiever en dwong haar tot seks. Niet alleen met de dader zelf, maar ook met zijn vrienden. Deze ‘vrienden’ betaalden de dader met geld of drugs. Na een gesprek bij de huisarts kwam het slachtoffer in contact met Veilig Thuis. Zij kreeg noodopvang aangeboden en deed uiteindelijk ook aangifte bij de politie.


De beslissing

De aanvraag is toegewezen. Het slachtoffer ontving een bedrag van € 10.000 (letselcategorie 4).


De onderbouwing

In deze zaak was er veel objectieve informatie beschikbaar. Vooral van de politie (aangifte en onderzoek), maar ook via Veilig Thuis. Dit maakt dat de aannemelijkheid van het misdrijf goed kon worden vastgesteld. Omdat het hier ging om mensenhandel met seksueel binnendringen (stelselmatig en over een langere periode), kreeg het slachtoffer een toekenning uit letselcategorie 4.

Vraag en antwoord

Soms wordt de schade uiteindelijk op een andere manier vergoed. Bijvoorbeeld via de dader of de verzekering. Mocht dat in deze zaak ook gebeuren, dan is het slachtoffer verplicht dit bij ons te melden. De bedragen worden dan verrekend. De uitkering van het Schadefonds is er immers alleen voor schade die niet op een andere manier vergoed wordt.

Erkenning geeft kracht. Samen betrokken.

© Copyright 2020 Schadefonds Geweldsmisdrijven