Seksueel geweld door trainer


Casus 8

De situatie

Het slachtoffer, een veelbelovende atlete van 17 jaar oud, trainde meerdere keren per week. Daardoor had ze veel en intensief contact met haar 51-jarige trainer. Op een dag verzocht de trainer haar om in het clubgebouw de doelen voor het komende seizoen door te spreken. Eenmaal in het clubgebouw begon hij het slachtoffer te zoenen en kwam het tot geslachtsgemeenschap. Het slachtoffer wilde dit niet, maar kon – gelet op de verhouding tussen haarzelf en de dader – geen tegenstand bieden. Zij deed na het gebeuren aangifte bij de politie.


De beslissing

De aanvraag is toegewezen. Het slachtoffer ontving een bedrag van € 5.000 (letselcategorie 3).


De onderbouwing

Hoewel er geen sprake was van geweld of dreiging met geweld, kunnen wij in dit geval de situatie hier wel mee gelijk stellen. Er was namelijk sprake van een onvrijwillige afhankelijkheidsrelatie: de dader was trainer én ruim dertig jaar ouder dan het slachtoffer. Doordat het slachtoffer aangifte deed, is aannemelijk dat het misdrijf inderdaad heeft plaatsgevonden.

Vraag en antwoord

Het slachtoffer hield psychische klachten over aan het gebeuren. Hiervoor zocht zij behandeling bij een psycholoog. Maar ook als zij geen letsel had gemeld, was de aanvraag toegewezen. Door de aard van het misdrijf, vooronderstellen wij namelijk ernstig letsel. In hoofdstuk 2A van de letsellijst staat vermeld voor welke misdrijven dit geldt.

Erkenning geeft kracht. Samen betrokken.

© Copyright 2020 Schadefonds Geweldsmisdrijven