Rechtstreekse bedreiging tijdens een overval


Casus 9

De situatie

Het slachtoffer, een verkoopmedewerker in een kledingwinkel, was aan het werk bij de kassa. Hij hielp net een klant met afrekenen, toen er een man met gezichtsbedekkende kleding binnenkwam. De man liep op het slachtoffer af, pakte hem vast en zette een keukenmes op zijn keel. Het slachtoffer moest de kassalade openen. De dader pakte het geld uit de kassa en vertrok.


De beslissing

De aanvraag is toegewezen. Het slachtoffer ontving een bedrag van € 2.500 (letselcategorie 2).


De onderbouwing

Dankzij een aangifte bij de politie en beschikbare camerabeelden kon het Schadefonds het misdrijf voldoende aannemelijk maken. Het slachtoffer liep geen lichamelijk letsel op. Wel had hij psychische klachten, zoals angsten en nachtmerries. Het slachtoffer zocht geen behandeling voor deze klachten. Toch kan in deze casus ernstig letsel worden voorondersteld. Het slachtoffer werd immers rechtstreeks bedreigd met een mes. Volgens onze letsellijst past hierbij een uitkering uit letselcategorie 2, ook wanneer het daadwerkelijke letsel niet kan worden vastgesteld.

Vraag en antwoord

Het slachtoffer werd rechtstreeks bedreigd met een wapen. Dat is vaak een traumatische ervaring. Wij vooronderstellen bij een rechtstreekse bedreiging met een mes of vuurwapen altijd ernstig letsel. Er zijn echter ook overvallen waarbij daders niet dreigen met een dergelijk wapen. Bijvoorbeeld wanneer de dader enkel woordelijke bedreigingen uit of met een ander voorwerp dreigt. In dat geval kunnen wij de ernst van het letsel niet vooronderstellen. Wij gebruiken dan medische informatie om het letsel te beoordelen.

Erkenning geeft kracht. Samen betrokken.

© Copyright 2020 Schadefonds Geweldsmisdrijven