Extra regeling: vergoeding verplicht eigen risico voor zorg

Naast een reguliere aanvraag geldt vanaf 1 september 2020 een extra aanvraagregeling voor alle acute meerderjarige slachtoffers van seksueel geweld die zich melden bij een Centrum Seksueel Geweld. Deze tijdelijke regeling - in de vorm van een pilot - vergoedt het verplicht eigen risico voor zorg, de jaarlijkse bijdrage van € 385,00, die een bezoek aan een Centrum Seksueel Geweld kan kosten. Deze regeling staat los van de reguliere aanvraag voor een tegemoetkoming.

Belangrijkste regels:

  • De regeling geldt voor meerderjarige aanvragers die in de periode van 1 september 2020 tot en met 31 augustus 2021 slachtoffer zijn geweest van seksueel geweld, en binnen zeven dagen medische of psychische zorg hebben gezocht bij een Centrum Seksueel Geweld.
  • Als bewijs van deze zorgverlening geeft het Centrum Seksueel Geweld een schriftelijke verklaring/brief mee aan de aanvrager.
  • De aanvraag wordt ingediend met een speciaal formulier dat het Schadefonds beschikbaar stelt. Hierbij moet ook de genoemde brief meegestuurd worden, plus een kopie van een geldig identiteitsbewijs en van de bankpas van de aanvrager (waar het bedrag op gestort moet worden).
  • De aanvraag moet voor 1 november 2021 binnen zijn bij het Schadefonds.
  • De regeling geldt op dit moment voor de periode van een jaar.
"Slachtoffers van seksueel geweld ervaren drempels om hulp te zoeken"

Waarom deze pilotregeling? Uit een onderzoek van het wetenschappelijk onderzoeks- en kenniscentrum van het ministerie van Justitie en Veiligheid bleek dat slachtoffers van seksueel geweld drempels ervaren om hulp te zoeken. Dat kan komen omdat zij vrezen niet geloofd te worden of omdat iemand uit hun omgeving aan victim blaming doet. Hierop hebben diverse leden uit de Tweede Kamer gevraagd om maatregelen om deze drempels te verlagen. Hieruit is onder meer deze regeling ontstaan. Deze is opgezet door de minister voor Rechtsbescherming, de minister van VWS en de minister voor Medische Zorg.

Pilot staat los van de reguliere aanvraag Deze extra regeling staat los van de reguliere aanvraag bij het Schadefonds voor een tegemoetkoming vanwege een geweldsmisdrijf. Deze 'gewone' aanvraag kunnen slachtoffers altijd indienen, of ze nu wel of geen gebruik maken van de pilotregeling voor vergoeding van eigen risico voor zorg, zoals die hierboven is omschreven. Bekijk hier de voorwaarden voor een reguliere aanvraag

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie over de regeling onze webpagina (inclusief veelgestelde vragen) en de flyer voor slachtoffers.

Erkenning geeft kracht. Samen betrokken.

© Copyright 2019 Schadefonds Geweldsmisdrijven