Susanne van Gog


Coördinator van CSG Brabant-Oost

Diverse cliënten van haar CSG dienden al een aanvraag in bij het Schadefonds. “We hebben samen met het Schadefonds een speciaal formulier ontwikkeld, zodat zij snel zien dat de aanvrager zorg van een CSG heeft of heeft gehad. Er is ook een vast contactpersoon voor CSG’s op het Schadefonds die de aanvragen behandelt.”

Hoe wijzen jullie mensen op het Schadefonds? "De mogelijkheid om een aanvraag in te dienen voor een tegemoetkoming brengen de casemanagers en ik meestal ter sprake bij het tweede of derde gesprek. Sommige casemanagers werken zelf bij Slachtofferhulp, zij kennen het Schadefonds al goed en beginnen er dan zelf over. Er werken zogeheten Schadefondsspecialisten op elk kantoor van Slachtofferhulp. Zij weten welke documenten belangrijk zijn om toe te voegen bij de aanvraag en helpen met de vragen beantwoorden. In feite helpen zij onze slachtoffers om hun aanvraag zo kansrijk mogelijk te maken. Bovendien is hun hulp kosteloos.” En het speciale formulier voor CSG-slachtofffers? “Dat kwam tot stand toen ik contact zocht met het Schadefonds, omdat ik meer te weten wilde komen over hun werkwijze. In overleg met een paar medewerkers ontdekten we samen dat er bij het Schadefonds op dat moment heel weinig aanvragen via CSG’s binnen waren gekomen. Terwijl ik zeker wist dat het om een groter aantal moest gaan, alleen al vanuit CSG Brabant-Oost. Blijkbaar was het niet duidelijk dat deze aanvragers ook contact hadden gehad met een CSG.”

"De vaste contactpersoon voor CSG’s bij het Schadefonds begrijpt hoe wij werken"

Dat moest dus anders.

"Precies. In samenspraak met het Schadefonds werd een extra formulier ontwikkeld, dat de aanvrager toe kan voegen aan het normale aanvraagformulier. Zo is meteen duidelijk dat het CSG betrokken is of was. Er staat relevante informatie op vermeld, bijvoorbeeld of er sporenonderzoek of medisch onderzoek heeft plaatsgevonden en of er politiebetrokkenheid is. Een vaste contactpersoon bij het Schadefonds ontvangt de aanvragen vanuit elke CSG. Zij begrijpt hoe wij werken en weet waar ze op moet letten. Door het extra formulier is ook duidelijk bij welke CSG-medewerker zij meer informatie op kan halen, als dat nodig is. Dat houdt de lijnen kort." (zie pagina 8)

Tot wanneer is een aanvraag indienen mogelijk? "Een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming heeft geen directe haast: dit kan tot tien jaar na het misdrijf. Ook als het nog langer geleden is, bijvoorbeeld misbruik in de kindertijd, kunnen mensen zich melden bij het Schadefonds. Elke zaak wordt apart bekeken. Voor het Schadefonds gaat het om de ‘aannemelijkheid’ van het slachtofferschap. Deze moet blijken uit objectieve informatie, waaruit de toedracht, de aanleiding en de omstandigheden van het misdrijf duidelijk worden." Wordt elke aanvraag toegewezen? "Helaas niet. De objectieve informatie moet van een derde partij komen, die niet bij het misdrijf betrokken is geweest. Alleen een eigen verklaring van het slachtoffer is bijvoorbeeld niet voldoende. Ook getuigenverklaringen, die langere tijd na het voorval en/of niet bij de politie zijn afgelegd, hebben te weinig objectieve waarde. Natuurlijk, een aangifte is duidelijk objectieve informatie, maar elke CSG-medewerker kent situaties waarin het logisch is dat een slachtoffer die niet wil doen. Dan is het goed als de aanvrager deze omstandigheden kort omschrijft op het aanvraagformulier van het Schadefonds. Met die extra uitleg begrijpt de behandelaar op het Schadefonds de context beter, en dat helpt om een aanvraag kansrijker te maken.”

Hoe zit de extra regeling over vergoeding van het eigen risico in elkaar? “Het Schadefonds helpt ook op een andere manier. Vanaf 1 september 2020 geldt een nieuwe regeling voor slachtoffers van seksueel geweld. Deze regeling vergoedt het verplicht eigen risico voor zorg, de jaarlijkse bijdrage van 385 euro. Dit is bedoeld voor meerderjarige slachtoffers van seksueel geweld die binnen zeven dagen medische en/of psychische hulp/onderzoek hebben gekregen. Zo wordt de drempel lager om bij ons aan te kloppen voor medische of psychologische hulp als het net is gebeurd."

Erkenning geeft kracht. Samen betrokken.

© Copyright 2019 Schadefonds Geweldsmisdrijven