Dit doet het Schadefonds voor slachtoffers

Erkenning voor slachtoffers

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven is er voor slachtoffers van geweldsmisdrijven, die hierdoor ernstig lichamelijk en/of psychisch letsel opliepen. Mensenhandel wordt als geweldsmisdrijf aangemerkt. Slachtoffers van mensenhandel kunnen bij ons een aanvraag indienen voor een financiële tegemoetkoming. Bij het behandelen van de aanvraag houden we rekening met de ernst van het psychische en/of lichamelijke letsel. Ook als de ernst van het letsel niet aangetoond kan worden, is een aanvraag indienen zinvol. Wanneer er sprake is van mensenhandel, gaan wij ervan uit dat het slachtoffer hierdoor ernstig psychisch letsel heeft opgelopen.

Heeft u in uw werk te maken met deze slachtoffers? Wijst u hen dan vooral op het Schadefonds!

Waarom het Schadefonds?

Met de financiële tegemoetkoming geeft het Schadefonds erkenning aan slachtoffers van situaties die nooit hadden mogen gebeuren. Op deze manier willen we bijdragen aan het herstel van hun vertrouwen in de maatschappij. Het is een gebaar van solidariteit namens de samenleving.

Om een aanvraag in te dienen, hoeft er geen rechtszaak te zijn (geweest) of een veroordeling van een dader. De dader hoeft niet bekend te zijn. Wij nemen nooit contact op met de dader.

Een aanvraag moet voldoen aan bepaalde voorwaarden. Bekijk hier een korte beschrijving van deze voorwaarden. Een volledige beschrijving van de voorwaarden is te vinden op de website van het Schadefonds.

Er is ruim de tijd om een aanvraag in te dienen. Lichamelijke en/of psychische klachten kunnen ook in een later stadium ontstaan. Het is in ieder geval mogelijk om binnen 10 jaar na de gebeurtenis een aanvraag in te dienen.

Als het letsel erger blijkt te zijn of erger is geworden nadat het slachtoffer een beslissing van het Schadefonds heeft gehad op een aanvraag, dan kan een aanvullende aanvraag worden indiend.

Kansrijke aanvragen

Het Schadefonds beoordeelt bij een aanvraag of er sprake is van slachtofferschap, niet van daderschap. Hiervoor hebben we zoveel mogelijk objectieve informatie nodig, waaruit de toedracht, de aanleiding en de omstandigheden van het misdrijf duidelijk worden.

Bijvoorbeeld: een aangifte is waardevolle informatie, maar ook een melding bij de politie kan voor ons in sommige gevallen belangrijk zijn bij de beoordeling of er sprake is van slachtofferschap.

Ditzelfde geldt ook voor medische informatie van artsen of gespreksverslagen van erkende (geregistreerde) therapeuten. Vanzelfsprekend gaan we hier heel vertrouwelijk mee om. Zie ook pagina 7.

Erkenning geeft kracht. Samen betrokken.

© Copyright 2021 Schadefonds Geweldsmisdrijven