Dit doet het Schadefonds voor slachtoffers

Erkenning voor slachtoffers

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven is er voor slachtoffers van geweldsmisdrijven die hierdoor ernstig lichamelijk en/of psychisch letsel opliepen. Mensenhandel wordt als geweldsmisdrijf aangemerkt. Slachtoffers van mensenhandel kunnen bij ons een aanvraag indienen voor een financiële tegemoetkoming. Bij het behandelen van een aanvraag houden we rekening met de ernst van het psychische en/of lichamelijke letsel. Ook als de ernst van het letsel niet aangetoond kan worden, is een aanvraag indienen zinvol. Wanneer er sprake is van mensenhandel, gaan wij ervan uit dat het slachtoffer hierdoor ernstig psychisch letsel heeft opgelopen.

Heeft u in uw werk te maken met deze slachtoffers? Wijs ze dan vooral op het Schadefonds!

Waarom het Schadefonds?

Met een financiële tegemoetkoming geeft het Schadefonds erkenning aan slachtoffers van geweldsmisdrijven. Want die misdrijven hadden nooit mogen gebeuren. Op deze manier willen we bijdragen aan het herstel van hun vertrouwen in de maatschappij. Het is een gebaar van solidariteit namens de samenleving.

Om een aanvraag in te dienen, hoeft er geen rechtszaak te zijn (geweest) of een veroordeling van een dader. De dader hoeft niet bekend te zijn. Wij nemen nooit contact op met de dader.

Een aanvraag moet voldoen aan bepaalde voorwaarden. Lees hier een korte beschrijving van deze voorwaarden. Een volledige beschrijving van de voorwaarden vindt u op de website van het Schadefonds.

Er is ruim de tijd om een aanvraag in te dienen. Lichamelijke en/of psychische klachten kunnen ook in een later stadium ontstaan. Het is in ieder geval mogelijk om binnen 10 jaar na de gebeurtenis een aanvraag in te dienen.

Blijkt na een beslissing van het Schadefonds dat de lichamelijke of psychische klachten van een slachtoffer erger zijn (geworden)? Dan kan het slachtoffer een aanvullende aanvraag indienen.

Kansrijke aanvragen

Het Schadefonds beoordeelt bij een aanvraag of er sprake is van slachtofferschap, niet of er sprake is van daderschap. Hiervoor hebben we zo veel mogelijk objectieve informatie nodig, waaruit de toedracht, de aanleiding en de omstandigheden van het misdrijf duidelijk worden.

Bijvoorbeeld: een aangifte is waardevolle informatie, maar ook een melding bij de politie kan voor ons in sommige gevallen belangrijk zijn bij de beoordeling of er sprake is van slachtofferschap.

Hetzelfde geldt ook voor medische informatie van artsen of gespreksverslagen van erkende (geregistreerde) therapeuten. Vanzelfsprekend gaan we hier heel vertrouwelijk mee om. Zie ook pagina 9.

Erkenning geeft kracht. Samen betrokken.

© Copyright 2021 Schadefonds Geweldsmisdrijven