Kan ik een aanvraag indienen? De voorwaarden in het kort

1. Slachtoffer van mensenhandel

Het Schadefonds ziet mensenhandel als een opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf. Dit betreft alle vormen van mensenhandel zoals:

  • seksuele uitbuiting
  • arbeidsuitbuiting
  • criminele uitbuiting, bijvoorbeeld het gedwongen vervoeren van drugs of gedwongen plegen van winkeldiefstallen
  • verwijderen van organen

2. Het slachtoffer heeft ernstig letsel

Ernstig letsel kan lichamelijk en/of geestelijk (psychisch) letsel zijn. Wij vinden letsel ernstig als het slachtoffer langdurig medisch werd behandeld, het herstel lange tijd duurt/duurde of als herstel niet mogelijk is. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • een posttraumatische stressstoornis
  • lichamelijk letsel waarvoor een operatie onder narcose nodig is

Bij mensenhandel gaan wij er altijd vanuit dat er sprake is van ernstig psychisch letsel. Dit noemen wij het vooronderstellen van ernstig letsel. In deze gevallen baseren wij de hoogte van de uitkering op basis van de omstandigheden van het misdrijf.

3. Het geweldsmisdrijf vond plaats in Nederland

Het geweldsmisdrijf moet in Nederland zijn gebeurd. Ook als het geweldsmisdrijf aan boord van een Nederlands schip of vliegtuig plaatsvond, kan het slachtoffer bij ons terecht. Daarnaast is het mogelijk om voor geweldsmisdrijven, gepleegd na 1 januari 2017 in Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba), een aanvraag in te dienen.

Woont het slachtoffer niet in Nederland, maar is hij/zij hier wel slachtoffer geworden van mensenhandel? Ook dan kan het slachtoffer een aanvraag bij ons indienen.

Is iemand slachtoffer is geworden van geweld op of na 1 januari 2006 in één van de EU-landen? Dan kan er via het Schadefonds een aanvraag ingediend worden voor een uitkering uit het schadefonds van het land waar het misdrijf plaatsvond. Op de beslissing over een uitkering hebben wij geen invloed. Ieder land heeft namelijk zijn eigen regels en procedures.

Bekijk hier welke EU-landen een schadefonds hebben.

4. Eigen aandeel

Wij kijken naar de rol van het slachtoffer in wat er is gebeurd. Wij hanteren als uitgangspunt dat de uitkering gedeeltelijk of geheel wordt ingehouden als het slachtoffer eigen aandeel heeft in het misdrijf. Bijvoorbeeld als het slachtoffer zich bezighoudt met criminele activiteiten, zoals drugshandel.

Het eigen aandeel is niet van toepassing bij slachtoffers die gedwongen criminele activiteiten hebben moeten doen.

Uit het non-punishmentbeginsel vloeit voort dat slachtoffers van mensenhandel die zijn gedwongen strafbare feiten te plegen, niet mogen worden vervolgd en/of bestraft. Zij zijn namelijk geen dader maar slachtoffer. Het Schadefonds sluit zich hierbij aan.

5. De schade wordt niet op een andere manier vergoed

Het slachtoffer krijgt alleen een uitkering van ons als de schade niet op een andere wijze is vergoed, bijvoorbeeld door de dader of een verzekeringsmaatschappij.

Er kan ook een aanvraag ingediend worden als nog niet bekend is of er geld door anderen vergoed wordt. Als uiteindelijk toch geld wordt vergoed dan kan het zijn dat (een gedeelte van) de uitkering van het Schadefonds terugbetaald moet worden.

We kunnen in onze beslissing al rekening houden met de vergoeding die de dader heeft betaald. Dan hoeft de uitkering niet achteraf terugbetaald te worden.

6. Termijn voor het indienen van de aanvraag

De aanvraag moet binnen tien jaar na het geweldsmisdrijf bij ons zijn ingediend. Als een aanvraag later wordt ingediend, dan moet hier een goede reden voor zijn. Een te laat ingediende aanvraag kunnen we alsnog in behandeling nemen als het slachtoffer bijvoorbeeld:

  • ernstige psychische klachten had
  • eerst de afloop van de strafzaak wilde afwachten

Het is niet mogelijk om een aanvraag in te dienen voor een geweldsmisdrijf dat voor 1 januari 1973 heeft plaatsgevonden.

In de praktijk blijken er twee knelpunten bij aanvragen:

Het is bij de aanvraag onduidelijk welke aanvullende informatie belangrijk is voor de beoordeling van de aanvraag.

Advies nodig? Neem contact op met Robin Jager

Het verkrijgen van strafrechtelijke informatie, zoals een aangifte, blijkt lastig en kost veel tijd. Instanties verwijzen naar elkaar.

Advies nodig? Neem contact op met Robin Jager

Erkenning geeft kracht. Samen betrokken.

© Copyright 2021 Schadefonds Geweldsmisdrijven