Kan ik een aanvraag indienen? De voorwaarden in het kort

1. Slachtoffer van mensenhandel

Het Schadefonds ziet mensenhandel als een opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf. Daarbij gaat het om alle vormen van mensenhandel zoals:

  • seksuele uitbuiting
  • arbeidsuitbuiting
  • criminele uitbuiting, bijvoorbeeld het gedwongen vervoeren van drugs of gedwongen plegen van winkeldiefstallen
  • verwijdering van organen

2. Het slachtoffer heeft ernstig letsel

Ernstig letsel kan lichamelijk en geestelijk letsel zijn. Wij vinden letsel ernstig als het slachtoffer langdurig medisch is behandeld, het herstel lange tijd duurt/duurde of als herstel niet mogelijk is. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • een posttraumatische stressstoornis
  • lichamelijk letsel waarvoor een operatie onder narcose nodig is

Bij mensenhandel gaan wij er altijd vanuit dat er sprake is van ernstig psychisch letsel. Dit noemen wij het vooronderstellen van ernstig letsel. In deze gevallen baseren wij de hoogte van de uitkering op basis van de omstandigheden van het misdrijf.

3. Het geweldsmisdrijf vond plaats in Nederland

Het geweldsmisdrijf moet in Nederland zijn gebeurd. Ook als het geweldsmisdrijf aan boord van een Nederlands schip of vliegtuig plaatsvond, kan het slachtoffer bij ons terecht. Daarnaast is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor geweldsmisdrijven die na 1 januari 2017 zijn gepleegd in Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba).

Woont het slachtoffer niet in Nederland, maar heeft het misdrijf wel in Nederland plaatsgevonden? Ook dan kan het slachtoffer een aanvraag bij ons indienen.

Is iemand op of na 1 januari 2006 slachtoffer geworden van een geweldsmisdrijf in een ander EU-land? Dan kan het slachtoffer via het Schadefonds een aanvraag indienen voor een uitkering uit het schadefonds van het land waar het misdrijf plaatsvond. Wij hebben in dat geval geen invloed op de beslissing over een uitkering. Ieder land heeft namelijk zijn eigen regels en procedures.

Bekijk hier welke EU-landen een schadefonds hebben.

4. Eigen aandeel

Wij kijken naar de rol van het slachtoffer bij het geweldsmisdrijf. Wij hanteren als uitgangspunt dat de uitkering gedeeltelijk of geheel wordt ingehouden als het slachtoffer een eigen aandeel heeft in het misdrijf. Bijvoorbeeld als het slachtoffer zich bezighoudt met criminele activiteiten, zoals drugshandel.

Het eigen aandeel is niet van toepassing bij slachtoffers die gedwongen criminele activiteiten hebben uitgevoerd.

Uit het non-punishmentbeginsel vloeit voort dat slachtoffers van mensenhandel die zijn gedwongen strafbare feiten te plegen, niet mogen worden vervolgd of bestraft. Zij zijn namelijk geen dader maar slachtoffer. Het Schadefonds sluit zich hierbij aan.

5. De schade wordt niet op een andere manier vergoed

Slachtoffers krijgen alleen een uitkering van ons als hun schade niet op een andere manier is vergoed, bijvoorbeeld door de dader of een verzekeringsmaatschappij.

Een slachtoffer kan wel een aanvraag indienen als nog niet bekend is of er geld door anderen vergoed wordt. Als uiteindelijk toch geld wordt vergoed, dan kan het zijn dat het slachtoffer (een deel van) de uitkering van het Schadefonds moet terugbetalen.

We kunnen in onze beslissing al rekening houden met de vergoeding die de dader heeft betaald. Dan hoeft de uitkering niet achteraf terugbetaald te worden.

6. Termijn voor het indienen van de aanvraag

Een aanvraag moet binnen tien jaar na het geweldsmisdrijf bij ons zijn ingediend. Als een aanvraag later wordt ingediend, dan moet daar een goede reden voor zijn. Bijvoorbeeld: het slachtoffer kon de aanvraag niet eerder indienen vanwege ernstige psychische of lichamelijke klachten, die pas op latere leeftijd zijn behandeld.

Het is niet mogelijk om een aanvraag in te dienen voor een geweldsmisdrijf dat voor 1 januari 1973 plaatsvond.

In de praktijk blijken er twee knelpunten bij aanvragen:

Het is bij de aanvraag onduidelijk welke aanvullende informatie belangrijk is voor de beoordeling van de aanvraag.

Advies nodig? Neem contact op met Robin Jager

Het verkrijgen van strafrechtelijke informatie, zoals een aangifte, blijkt lastig en kost veel tijd. Instanties verwijzen naar elkaar.

Advies nodig? Neem contact op met Robin Jager

Erkenning geeft kracht. Samen betrokken.

© Copyright 2021 Schadefonds Geweldsmisdrijven