Korte vooruitblik 2019

We zetten in 2019 extra in op de doelstelling van 100% afhandeling van zaken binnen 26 weken. De brede implementatie van de vroege juridische scan zal hier zeker aan bijdragen.

Er vindt goede, snelle afhandeling plaats van de nieuwe aanvragen die op basis van wetswijziging rondom affectieschade worden gedaan. Door de gedegen voorbereiding en goede contacten verwachten we vlotte samenwerking met Caribisch Nederland bij aanvragen uit dit gebied.

Verdere doorontwikkeling van het portaal en de website, op basis van actieve monitoring en resultaten van de evaluatiesessies met doelgroepen. We willen namelijk nog meer bekendheid, zodat we meer slachtoffers erkenning kunnen bieden. Ook de nieuwe communicatiestrategie richt zich nadrukkelijk hierop. Monitoring van de inspanningen rond marketingcommunicatie is mogelijk door het inrichten van goede (online) meet- en bewakingsinstrumenten.


Met professioneel en actief relatiebeheer gaan we de relatie met onze ketenpartners verder verstevigen en uitbouwen waar mogelijk.


Zo willen we het deel van de slachtoffers gaan bereiken dat ons nog niet kent en daarom geen aanvraag kan indienen. We hebben nu getrainde relatiebeheerders voor resp. Slachtofferhulp, zedenrechercheurs, familieagenten, GGZ, letselschade en organisaties voor jeugd, huiselijk geweld en slachtoffers van seksueel misbruik. Hun doel: het verzilveren van de intensieve voorbereiding in 2018 met een groter bereik en meer aanvragen in 2019.

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft een financiële tegemoetkoming aan slachtoffers met ernstig psychisch of fysiek letsel. Daarmee erkent het Schadefonds namens de samenleving vanuit de overheid het onrecht dat hun is aangedaan. Zo draag het Schadefonds bij aan herstel van vertrouwen en doet recht aan slachtoffers en hun naasten.

Erkenning geeft kracht. Samen betrokken.

Kneuterdijk 1
2514 EM Den Haag

070 - 414 20 00 elke werkdag 08.30 - 17.00 uur
info@schadefonds.nl

© Copyright 2019 Schadefonds Geweldsmisdrijven