Commissie

Per 1 februari 2019 is mevrouw mr.drs. E.A.M. Govers, lid Raad van Bestuur GGZ Westelijk Noord-Brabant, toegetreden tot de Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Verder bestaat de Commissie, net als in 2018, uit de volgende personen:

Voorzitter: Dhr. mr. L.C.P. Goossens

Vice-voorzitter: Dhr. prof. mr. S.D. Lindenbergh

Leden: Dhr. mr. F.J. Beerling Mevr. mr. J.R. Dierx Dhr. mr. R.R. Knobbout Dhr. prof. dr. C.H.C.J. van Nijnatten Mevr. prof. dr. M. Olff Mevr. mr. A.I. van Strien Dhr. mr. O.P.G. Vos

In de eerste helft van 2019 kende het Schadefonds een subcommissie voor de pilot 'Beoordelen aannemelijkheid slachtofferschap mensenhandel'. Deze bestond uit de volgende leden:

Dhr. mr. R.R. Knobbout Mevr. mr. C.E. Dettmeijer-Vermeulen Mevr. drs. A.H. Claassen Mevr. mr. A. Koopsen Dhr. dr. J.J.M. van Rij Mevr. prof. mr. dr. C.R.J.J. Rijken Mevr. dr. M.T.A. Tankink De subcommissie is per 30 juni 2019 opgeheven vanwege het aflopen van de pilotperiode.

Erkenning geeft kracht. Samen betrokken.

© Copyright 2020 Schadefonds Geweldsmisdrijven