Digitalisering dienstverlening: steeds belangrijker

Het Schadefonds vindt het belangrijk om digitaal goed bereikbaar te zijn voor slachtoffers. Ook in 2019 zijn daarvoor meerdere stappen gezet.

Digitaal klantportaal

Via het digitale klantportaal kunnen slachtoffers hun aanvraag snel en eenvoudig indienen. In 2018 kwam ongeveer een derde van de aanvragen binnen via het digitale portaal. Eind 2019 was dit 40%. Na anderhalf jaar ervaring met het portaal, weet het Schadefonds goed waar verbeteringen mogelijk zijn. Dit zal resulteren in een nieuwe versie, waarvan de ontwikkeling eind 2019 is gestart.

Website

Het Schadefonds werkt continu aan het optimaliseren van de website. Zo is deze eind 2019 aangepast op basis van de ervaringen van bezoekers. Ook is de vindbaarheid via zoekmachines verbeterd. Dit heeft een positief effect gehad op het aantal unieke websitebezoekers.

Informeren slachtoffers: ketenbreed slachtofferportaal

Slachtoffers van geweldsmisdrijven hebben te maken met meerdere instanties: de Nationale Politie, het Openbaar Ministerie, het CJIB, Slachtofferhulp Nederland en het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Al deze partijen vinden het belangrijk om slachtoffers goed en volledig te informeren. Daarom werken ze gezamenlijk aan een portaal waarin alle informatie op één plek is te vinden. Het bundelen van deze informatie is een complexe en technische onderneming. Eind 2019 werden de eerste gebruikerstests uitgevoerd. Het Schadefonds hoopt in 2020 de eerste slachtoffers kennis te laten maken met dit systeem.

Erkenning geeft kracht. Samen betrokken.

© Copyright 2020 Schadefonds Geweldsmisdrijven