Korte vooruitblik 2020

Het Schadefonds verwacht dat ook in 2020 het aantal aanvragen hoog blijft. Het professioneel en tijdig verwerken van deze aanvragen heeft de hoogste prioriteit.

Naast het beslissen op de aanvragen, focust het Schadefonds zich op het verbeteren van de digitale aanvraagformulieren. Door aanvragers gerichter door het aanvraagproces te leiden, verwacht het Schadefonds het aantal kansrijke aanvragen te vergroten.

Ook krijgt het Schadefonds in 2020 te maken met twee nieuwe regelingen. Zo zal het Schadefonds de regeling Centra Seksueel Geweld gaan uitvoeren. Met behulp van deze regeling wordt voor slachtoffers die zich bij een Centrum Seksueel geweld melden het eigen risico van de zorgverzekering vergoed.

Op 21 februari 2020 werd bekend dat het Schadefonds de compensatieregeling rondom geweld in de jeugdzorg zal uitvoeren. Het Schadefonds is nauw betrokken bij het opstellen van deze regeling. Hiervoor zal ook beleid worden ontwikkeld.

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft een financiële tegemoetkoming aan slachtoffers met ernstig psychisch of fysiek letsel. Daarmee erkent het Schadefonds namens de samenleving vanuit de overheid het onrecht dat hun is aangedaan. Zo draag het Schadefonds bij aan herstel van vertrouwen en doet recht aan slachtoffers en hun naasten.

Erkenning geeft kracht. Samen betrokken.

Kneuterdijk 1 2514 EM Den Haag

070 - 414 20 00 elke werkdag 08.30 - 16.30 uur info@schadefonds.nl

© Copyright 2020 Schadefonds Geweldsmisdrijven