Samenwerking

In 2019 heeft het Schadefonds geïnvesteerd in relatiebeheer. Dit om de algemene samenwerking met ketenpartners te verbeteren en om het aantal kansrijke en volledige aanvragen te vergroten. Diverse ketenpartners hebben hier een belangrijke bijdrage aan geleverd.

Bij meerdere partijen is de aandacht voor slachtoffers toegenomen. Daarbij informeren ze slachtoffers steeds vaker en beter over het Schadefonds. Wanneer slachtoffers aangifte doen bij de politie, ontvangen zij standaard de verklaring van rechten van het slachtoffer. Hierin wordt het Schadefonds expliciet genoemd. Daarnaast vond in de advocatuur een uitbreiding van de kosteloze toevoeging plaats. Van deze advocaten weet het Schadefonds dat zij slachtoffers actief doorverwijzen. Ook heeft Slachtofferhulp Nederland haar digitale ondersteuning uitgebreid. Al deze ontwikkelingen resulteerden in een hoger aantal aanvragen.

Samenwerking met Slachtofferhulp Nederland

Ruim de helft van de aanvragen vindt plaats na doorverwijzing van Slachtofferhulp Nederland. Het Schadefonds en Slachtofferhulp Nederland investeren in de relatie door regelmatig af te stemmen en elkaar op de hoogte te houden van wijzigingen en ontwikkelingen. In 2019 zijn er opnieuw medewerkers van Slachtofferhulp Nederland opgeleid tot 'schadefondsspecialisten'. Verder zijn er bijeenkomsten georganiseerd om bij specifieke groepen medewerkers (waaronder de casemanagers) kennis op peil te houden. Ook heeft het Schadefonds in 2019 regelmatig voorlichting op locatie gegeven.

Samenwerking met Jeugdbescherming

Voor de samenwerking met Jeugdbescherming West (locatie Dordrecht) werden twee stagiairs ingezet: één bij jeugdbescherming en één bij het Schadefonds. Door deze samenwerking kan het personeel van Jeugdbescherming beter inschatten wanneer een aanvraag bij het Schadefonds wel of niet kansrijk is. Inmiddels heeft het Schadefonds via Jeugdbescherming meerdere aanvragen ontvangen en toegekend. Vanuit Jeugdbescherming is er interesse getoond in verdere samenwerking.

Samenwerking met de Nationale Politie

Uit onderzoek blijkt dat er in 2019 meer aanvragen binnenkwamen na contact van het slachtoffer met de politie. Dit komt doordat de politie slachtoffers informatie aanbiedt over slachtofferrechten. Hierin wordt het Schadefonds expliciet benoemd. Ook heeft het Schadefonds voorlichtingen gegeven aan de politie. Bij deze voorlichtingen was er aandacht voor de werkwijze van het Schadefonds en relevante casuïstiek.

Samenwerking met Centra Seksueel Geweld

Het Schadefonds heeft in 2019 samengewerkt met de Centra Seksueel Geweld. Aanleiding hiervoor was het initiatief van de ministeries van Justitie en Veiligheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport tot het ontwikkelen van een (tijdelijke) vergoedingsregeling. Dit betreft een pilot, waarbij voor cliënten van de Centra Seksueel Geweld het eigen risico van de zorgverzekering wordt vergoed. In 2020 gaat de pilot van start.

Samenwerking met het CJIB

Om slachtoffers zo min mogelijk te belasten bij eventuele verrekeningen, werken het Schadefonds en het CJIB nauw samen. Ook in 2019 was er regelmatig overleg tussen het Schadefonds en het CJIB. Hierbij zijn afspraken gemaakt om relevante informatie eenvoudiger uit te wisselen. Het convenant met het CJIB, dat in 2018 werd geëvalueerd, is begin 2019 opnieuw ondertekend.

Magazine voor ketenpartners

In 2019 ontwikkelde het Schadefonds een Schadefonds-magazine voor ketenpartners. In dit magazine staat helder uitgelegd wat het Schadefonds doet en vertellen juridisch behandelaars over hun werk. Ook delen professionals en slachtoffers hun ervaringen met het Schadefonds. Het magazine wordt aan professionals uitgereikt tijdens voorlichtingen, werkbezoeken en congressen.

Erkenning geeft kracht. Samen betrokken.

© Copyright 2020 Schadefonds Geweldsmisdrijven