Focus op aanvragen

Het Schadefonds startte 2020 met ruim 3.400 openstaande aanvragen. Voor een gezondere bedrijfsvoering was het verstandig dit aantal terug te dringen. Het Schadefonds heeft dit gedaan met behulp van twee maatregelen: extra medewerkers en procesoptimalisatie.

Extra medewerkers

Het Schadefonds heeft op drie momenten in het jaar nieuwe medewerkers in dienst genomen. Daarmee is de personeelsformatie nu op orde.

Procesoptimalisatie

Door het nemen van inhoudelijke en procesgerichte verbetermaatregelen, kunnen juridisch behandelaars nu sneller beslissen op aanvragen. Zo zijn de kaders voor het vaststellen van de aannemelijkheid verduidelijkt en vragen behandelaars veel informatie nu telefonisch op in plaats van schriftelijk.

Huidige werkvoorraad

Door de inzet van deze maatregelen is het aantal openstaande aanvragen snel afgenomen. Vanaf mei 2020 kon het aantal openstaande aanvragen weer als 'gezond' beschouwd worden. Per 1 januari 2021 telt de werkvoorraad 2.300 aanvragen.

Erkenning geeft kracht. Samen betrokken.

© Copyright 2021 Schadefonds Geweldsmisdrijven