Korte vooruitblik 2021

Ook voor 2021 verwacht het Schadefonds dat het aantal aanvragen hoog zal blijven. Daarnaast start in januari 2021 de uitvoering van de Tijdelijke regeling financiële tegemoetkoming voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg. Dit vraagt van alle afdelingen binnen het Schadefonds om extra inspanningen. Met behulp van een goede planning en verschillende maatregelen probeert het Schadefonds de impact van de extra activiteiten op het normale werkproces te minimaliseren. Ook zal het Schadefonds regelmatig met het ministerie van Justitie en Veiligheid overleggen over de benodigde budgetten en de hoeveelheid benodigde medewerkers.

In maart 2021 wordt het rapport van het adviescollege schadevergoedingsstelsel slachtoffers misdrijfschade verwacht. Dit adviescollege doet onderzoek naar het schadevergoedingsstelsel van slachtoffers van strafbare feiten. Naar verwachting raakt dit rapport ook de werkzaamheden van het Schadefonds.

Ook volgt in 2021 een themabijeenkomst over slachtoffers met een licht verstandelijke beperking. Medewerkers, commissieleden en enkele deskundigen onderzoeken in deze bijeenkomst hoe de dienstverlening aan slachtoffers met een licht verstandelijke beperking verbeterd kan worden.

Tot slot markeert 2021 het 45-jarig bestaan van het Schadefonds. Een bijzonder moment, mede doordat het Schadefonds de eerste Nederlandse organisatie was op het gebied van slachtofferrechten. In het nieuwe jaar staat het Schadefonds daarom, samen met haar ketenpartners, stil bij deze mijlpaal.

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft een financiële tegemoetkoming aan slachtoffers met ernstig psychisch of fysiek letsel. Daarmee erkent het Schadefonds namens de samenleving vanuit de overheid het onrecht dat hun is aangedaan. Zo draag het Schadefonds bij aan herstel van vertrouwen en doet recht aan slachtoffers en hun naasten.

Erkenning geeft kracht. Samen betrokken.

Kneuterdijk 1 2514 EM Den Haag

070 - 414 20 00 (openingstijden: zie de website) info@schadefonds.nl

© Copyright 2021 Schadefonds Geweldsmisdrijven