Wat kan het
Schadefonds doen
voor Centra
voor
Seksueel Geweld?

02


Wat het Schadefonds doet voor slachtoffers

03


Pilot vergoeding eigen risico voor zorg

06


Interview met Susanne van Gog, coördinator CSG Brabant-Oost

Erkenning geeft kracht. Samen betrokken.