Vergoeding verplicht eigen risico voor zorg

In de eerste helft van 2020 geldt een nieuwe, extra regeling voor slachtoffers van seksueel geweld. Deze regeling - in de vorm van een pilot - vergoedt het verplicht eigen risico voor zorg, de jaarlijkse bijdrage van € 385,00.

Belangrijkste kenmerken

  • De regeling geldt voor meerderjarige slachtoffers van seksueel geweld die binnen zeven dagen in een Centrum Seksueel Geweld medische of psychologische zorg hebben gekregen.
  • Als bewijs van deze zorgverlening geeft het CSG een schriftelijke verklaring/brief mee aan de aanvrager.
  • Aanvraag wordt ingediend met een speciaal formulier dat het Schadefonds beschikbaar stelt. Hierbij moet ook de genoemde brief meegestuurd worden, plus een kopie van een geldig identiteitsbewijs en van de bankpas van de aanvrager (waar het bedrag op gestort moet worden).
  • De regeling geldt op dit moment voor de periode van een jaar.
"Veel slachtoffers van seksueel geweld drempels ervaren om hulp te zoeken"

Waarom deze pilotregeling? Uit een onderzoek van het wetenschappelijk onderzoeks- en kenniscentrum van het ministerie van Justitie en Veiligheid bleek dat slachtoffers van seksueel geweld drempels ervaren om hulp te zoeken. Hierop hebben diverse leden uit de Tweede Kamer de minister gevraagd om maatregelen om deze drempels te verlagen. Hieruit is onder meer deze regeling ontstaan.

Reguliere aanvraag kan altijd Deze extra regeling staat los van de reguliere aanvraag bij het Schadefonds voor een tegemoetkoming vanwege een geweldsmisdrijf. Deze 'gewone' aanvraag kunnen slachtoffers altijd indienen, of ze nu wel of geen gebruik maken van de pilotregeling voor vergoeding van eigen risico voor zorg, zoals hierboven omschreven.

Erkenning geeft kracht. Samen betrokken.

© Copyright 2019 Schadefonds Geweldsmisdrijven