“Ik ken het werk van organisaties tegen huiselijk geweld en kindermishandeling goed. Voor alle vragen die je hebt over - minderjarige - slachtoffers en het indienen van een aanvraag voor een tegemoetkoming, kun je bij mij terecht. Ik ben de vaste contactpersoon en help je graag verder!” – Erna

Contactpersoon: Erna Suman

e.suman@schadefonds.nl

(06) 5252 7775

Erna is behandelaar bij het Schadefonds. Zij is juriste en behandelt zaken van aanvragers.

Interesse in een voorlichting van het Schadefonds op jouw locatie? Vraag hier een voorlichting aan! ! Helaas - maar zeer begrijpelijk - hebben we de voorlichtingen en congressen voorlopig moeten annuleren door de Covid-19 maatregelen. Deze voorlichtingen worden opnieuw ingepland als de omstandigheden dit weer toelaten.