Hanneke Bakker


Bestuurder
Blijf Groep

Huiselijk geweld en kindermishandeling komen in Nederland helaas nog te vaak voor. Het Schadefonds biedt slachtoffers - volwassenen en kinderen - de mogelijkheid een aanvraag in te dienen voor een eenmalige uitkering. Blijf Groep, een regionale organisatie voor opvang van deze slachtoffers, geeft haar cliënten op de locatie Amsterdam een flinke steun in de rug. Bestuurder Hanneke Bakker: “De uitkering maakt echt het verschil voor onze cliënten en hun kinderen. Het helpt ze bij het maken van een nieuwe start.”

Hoe vertellen jullie cliënten over het Schadefonds?

“Ik wist dat er bij ons hier een enorme groep cliënten was die in aanmerking kwam voor een uitkering. Toch vonden ze op de een of andere manier hun weg niet naar het Schadefonds. In een gesprek met Monique de Groot, directeur van het Schadefonds, is het idee ontstaan voor speciale spreekuren, bij ons op locatie. Toen heb ik Slachtofferhulp Nederland benaderd: het Schadefonds heeft namelijk zelf geen mensen in dienst die helpen met het invullen van de formulieren, maar Slachtofferhulp wel. Hun medewerkers komen voor de spreekuren hiernaartoe.”

Wat gebeurt er tijdens een spreekuur?
“Vooraf wijzen onze maatschappelijk werkers en sociaal juridische dienstverleners onze cliënten op het bestaan van het spreekuur en het Schadefonds. Tijdens het spreekuur bekijkt de medewerker van Slachtofferhulp of een eventule aanvraag kans van slagen heeft. Vaak is dat zo: dan helpt de medewerker met het indienen van de aanvraag. Ook voor kinderen kan - voor ieder apart - een aanvraag worden ingediend. Toen de spreekuren eenmaal bekend raakten, begon het storm te lopen. Nu, een jaar na de start, kunnen we zeggen dat het echt een succesverhaal is geworden. We zijn nu ook bezig om spreekuren te regelen voor de locaties in de andere twee regio’s waar we ook werken, Flevoland en Noord-Holland.”

"Ook voor kinderen kan - voor ieder apart - een aanvraag worden ingediend."

Wat is een goed moment om een aanvraag in te dienen?
“Natuurlijk niet op de eerste dag dat iemand hier binnenkomt. Het is belangrijk dat de situatie eerst stabieler is, je moet rustig kunnen praten over wat er is gebeurd. Onze cliënten, bijna allemaal vrouwen, komen vaak met schulden de opvang in. De meesten zijn van huis weggelopen en hebben dus niks. Om later de stap te kunnen maken naar zelfstandigheid is geld een belangrijke zaak. Als ze wat verder in hun herstelproces zijn, wordt een beroep doen op het Schadefonds vanzelfsprekender.”


Wat betekent de uitkering van het Schadefonds voor jullie cliënten?
“In onze cliëntenraad hoor ik vaak verhalen van mensen die heel blij zijn met het bedrag dat zij kregen van het Schadefonds. Vooral omdat dit geld helemaal van henzelf is. Ze mogen het besteden aan zichzelf en aan het bouwen van een toekomst. De uitkering van het Schadefonds voor slachtoffers van huiselijk geweld ligt meestal rond de €5.000. Dat is een fortuin voor onze cliënten, waarvan ongeveer 70% jonge kinderen heeft en geen zelfstandig inkomen. Vaak gaat het geld naar de inrichting van hun nieuwe huis, meubels, bedden, basale zaken. De uitkering helpt ze bij het maken van een nieuwe start. Dat geld maakt echt het verschil voor onze cliënten.”

Erkenning geeft kracht. Samen betrokken.

© Copyright 2019 Schadefonds Geweldsmisdrijven