Dit doet het Schadefonds voor slachtoffers

Erkenning voor slachtoffers

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven is er voor slachtoffers van geweldsmisdrijven, die hierdoor ernstige lichamelijke en/of psychische problemen (letsel) hebben of hebben gehad. Slachtoffers, nabestaanden en in sommige gevallen ook naasten, kunnen bij ons een aanvraag indienen voor een eenmalige uitkering. Veelvoorkomend zijn mishandeling of bedreiging met geweld, aanranding of verkrachting, bedreiging met een wapen, stalking en sexting. Ook nabestaanden in moordzaken komen in aanmerking. Heeft u in uw werk te maken met deze slachtoffers? Wijst u hen dan vooral op het Schadefonds!

Waarom het Schadefonds?

In het document ‘Rechten van slachtoffers van strafbare feiten’ staat het Schadefonds ook genoemd (punt 7). Onze behandelaars toetsen de aannemelijkheid van het slachtofferschap. Er hoeft geen rechtszaak te zijn (geweest) of een veroordeling van een dader. Deze hoeft zelfs niet bekend te zijn. Wij nemen hoe dan ook nooit contact op met de dader. Een aangifte is voor ons een stevige onderbouwing van slachtofferschap, maar ook enkel een melding kan een belangrijke aanwijzing zijn. Schadefonds-medewerkers mogen het proces-verbaal en/of de aangifte opvragen bij de politie/justitie.

Doorverwijzen naar Slachtofferhulp voor gratis hulp bij invullen

Hulp aan een slachtoffer/nabestaande bij het invullen van het aanvraagformulier is geen taak van de politie. Hiervoor is Slachtofferhulp Nederland de juiste partij! Op elk kantoor van Slachtofferhulp kan iemand terecht om gratis hulp te krijgen bij het invullen van het aanvraagformulier. Een aanvraag moet voldoen aan bepaalde voorwaarden: deze zijn te vinden op de website van het Schadefonds. Medewerkers van Slachtofferhulp kunnen zelf advies vragen bij Schadefonds-specialisten: dit zijn collega's van hen, die precies weten welke stukken er nodig zijn om een aanvraag zo kansrijk mogelijk te maken zijn. Met een toegekend geldbedrag geeft het Schadefonds erkenning aan slachtoffers van situaties die nooit hadden mogen gebeuren. Op deze manier willen we bijdragen aan het herstel van hun vertrouwen in de samenleving.

Erkenning geeft kracht. Samen betrokken.

© Copyright 2019 Schadefonds Geweldsmisdrijven