Feiten over het Schadefonds

Waar voldoet een complete aanvraag aan?

  • Kopie identiteitsbewijs en bankgegevens
  • Kopie van aangifte of proces-verbaalnummer - wij mogen het proces-verbaal of de aangifte opvragen bij politie en/of justitie
  • Als er geen aangifte of melding is gedaan: beschrijving van het misdrijf
  • Parketnummer (als er een strafzaak tegen de verdachte loopt of is geweest)
  • Medische documenten over het lichamelijk en/of psychisch letsel
  • Eventueel een eigen beschrijving van het lichamelijk en/of psychisch letsel
  • Extra belangrijk voor ons om informatie op te kunnen vragen/te verifiëren: de namen en contactgegevens van de professionals waarmee aanvragers contact hadden

Objectieve informatie

Hoe meer objectieve informatie we ontvangen, hoe groter de kans op toewijzing. Objectief is voor ons informatie uit een onafhankelijke en onpartijdige bron, een partij die niet bij het misdrijf betrokken is geweest. Voorbeelden zijn: proces-verbalen van de politie, een (uitgewerkt) vonnis of een verslag van een rechtzitting. Onderstaande informatie is vaak niet voldoende:

  • Alleen een eigen verklaring van het slachtoffer.
  • Alleen getuigenverklaringen die langere tijd na het voorval en/of niet bij de politie zijn afgelegd.
  • In geval van meerderjarigen: alleen medische informatie.

Gratis hulp bij aanvraag door Slachtofferhulp

Slachtoffers kunnen zelf een aanvraag kan per post indienen, of online in een goed beschermde webomgeving. Slachtofferhulp Nederland geeft kosteloos hulp aan een slachtoffer bij het invullen van het aanvraagformulier. Op elk kantoor van Slachtofferhulp werken bovendien zogeheten Schadefonds-specialisten. Deze medewerkers weten precies welke stukken er nodig zijn om een aanvraag zo kansrijk mogelijk te maken. Met deze informatie kunnen zij hun collega's helpen.

De hoogte van de uitkering

Het Schadefonds gebruikt zes letselcategorieën, waaraan vaste (oplopende) bedragen zijn gekoppeld. De ernst van het opgelopen letsel en de omstandigheden waaronder het geweldsmisdrijf is gepleegd bepalen, welke letselcategorie van toepassing is. De letsellijst geeft een indicatie welk letsel (psychisch en/of lichamelijk) als ernstig wordt beschouwd en welke uitkering hierbij past. De beleidsbundel is een andere belangrijke leidraad voor de juridische behandelaars van het Schadefonds.

Een paar cijfers

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven is opgericht in 1976 en is een zelfstandig orgaan binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Het aantal vragen per jaar ligt gemiddeld rond de 9.000 (peil 2019). Ongeveer 70% van de aanvragen leidt tot een financiële tegemoetkoming.

Interesse in voorlichting?

Werkzaam bij Politie en interesse in een voorlichting van het Schadefonds op jouw locatie? Neem contact op met ons via dit formulier! Helaas - maar zeer begrijpelijk - hebben we de voorlichtingen en congressen voorlopig moeten annuleren door de Covid-19 maatregelen. Deze voorlichtingen worden opnieuw ingepland als de omstandigheden dit weer toelaten.

Erkenning geeft kracht. Samen betrokken.

© Copyright 2019 Schadefonds Geweldsmisdrijven