Oscar Dros


Politiechef van de eenheid Oost-Nederland

Slachtofferzorg is een belangrijk thema geworden, ziet Oscar Dros, politiechef van de eenheid Oost-Nederland. “In de interne opleiding én in de contacten met ketenpartners. De vraag is nu veel meer: hoe kunnen we slachtoffers beter ondersteunen, meer van betekenis zijn?”

Hoe wijzen jullie slachtoffers op het Schadefonds? Voor ons is Slachtofferhulp de indirecte verwijzer naar het Schadefonds. Sinds onze focus meer ligt op slachtoffers, is onze samenwerking met Slachtofferhulp Nederland veel intensiever geworden. Daarnaast geven we sinds ongeveer een jaar aan ieder slachtoffer een document over de Rechten van het Slachtoffer. Hierin wordt het Schadefonds genoemd. En natuurlijk onze aangiftefolder: in ons land doen 800.000 mensen per jaar aangifte, zij krijgen allemaal deze folder mee waarin het Schadefonds wordt vermeld.” Zien jullie dat slachtoffers baat hebben bij het Schadefonds? “Jazeker. In ernstige gevallen, als geen dader bekend is en schade niet verhaalbaar is, kan dan toch iets voor het slachtoffer worden gedaan. Wijzelf zien maar al te vaak wat een misdrijf doet met een slachtoffer: angst, verdriet, en minder vertrouwen in de maatschappij, zeker wanneer de dader niet kan worden achterhaald. Het gevoel van persoonlijke veiligheid is aangetast en dat is voor ieder mens essentieel om zich prettig te voelen. De tegemoetkoming van het Schadefonds geeft erkenning voor wat er is gebeurd en laat zien dat die ander niet zomaar klakkeloos iets kan aanrichten en ermee wegkomt.”

"De tegemoetkoming van het Schadefonds laat zien dat di ander niet zomaar klakkeloos iets kan aanrichten en ermee wegkomt"

Wat doen jullie zelf anders, nu jullie meer aandacht hebben voor slachtoffers?

Van ieder slachtoffer dat aangifte doet, maken we nu een zogeheten ‘individuele beoordeling’. Zo kunnen we beter beoordelen of iemand het risico loopt om herhaald slachtoffer te worden. Deze werkwijze hebben we samen met het Openbaar Ministerie en Slachtofferhulp ontwikkeld. Intussen zijn al 25.000 collega’s opgeleid om ermee te werken, een enorm aantal. Afhankelijk van de antwoorden kunnen we diverse acties ondernemen: iemand in contact brengen met de wijkagent bijvoorbeeld, of met extra attentie naar bepaald adres gaan, tot en met – bij groot risico -een noodknop die de persoon in kwestie kan activeren.”


Geven jullie speciale steun in bijzonder ernstige gevallen?

Sinds een jaar of twee werken we met familieagenten in onze basisteams. Als mensen iets heel ergs overkomt, bijvoorbeeld een dodelijke aanrijding of vermissing, kan de familie terecht bij deze agent. Hij of zij wordt het aanspreekpunt wat betreft onderzoek, rechtsgang en schadevergoeding. Hierin bestaat ook samenwerking met de casemanagers van Slachtofferhulp Nederland. Dit blijkt een schot in de roos. Mensen voelen zich beter gesteund in een heel moeilijke, chaotische tijd. Ze krijgen betrouwbare informatie van dezelfde persoon, die alle tijd en aandacht heeft voor hen. Wat mij betreft een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van onze slachtofferzorg.”

Erkenning geeft kracht. Samen betrokken.

© Copyright 2019 Schadefonds Geweldsmisdrijven