Dit doet het Schadefonds voor slachtoffers

De schadefonds-specialist zit in jouw team

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven is er voor slachtoffers van geweldsmisdrijven, die hierdoor ernstige lichamelijke en/of psychische problemen hebben of hebben gehad. Slachtoffers, nabestaanden en in sommige gevallen ook naasten, kunnen bij ons een aanvraag indienen voor een eenmalige uitkering. Binnen elk team van Slachtofferhulp Nederland werken schadefondsspecialisten. Zij zijn je eerste aanspreekpunt en vraagbaak over alles rondom de aanvraag. Deze collega's weten wat er nodig is voor een kansrijke aanvraag. In de tweede lijn is er het Kenniscentrum Juridische Dienstverlening waar je met specialistische vragen terecht kunt.

Denk dus ook aan het Schadefonds: wij kunnen slachtoffers mogelijk een financieel steuntje in de rug bieden!

Waarom het Schadefonds?

Met een geldbedrag geeft het Schadefonds erkenning aan slachtoffers van situaties die nooit hadden mogen gebeuren. Op deze manier willen we bijdragen aan het herstel van hun vertrouwen in de maatschappij. Het is een gebaar van solidariteit namens de samenleving. Om een aanvraag in te dienen hoeft er geen rechtszaak te zijn (geweest), of een veroordeling van een dader. Deze hoeft zelfs niet bekend te zijn. Wij nemen hoe dan ook nooit contact op met de dader. Een aanvraag moet voldoen aan bepaalde voorwaarden: deze zijn te vinden op de website van het Schadefonds.

Kansrijke aanvragen

Het Schadefonds beoordeelt of er sprake is van slachtofferschap, niet van daderschap. Hiervoor hebben we zoveel mogelijk objectieve informatie nodig, waaruit de toedracht, de aanleiding en de omstandigheden van het misdrijf duidelijk wordt. Bijvoorbeeld: een aangifte is waardevolle informatie, maar in sommige gevallen kan ook een melding voor ons belangrijk zijn bij de beoordeling of er sprake is van slachtofferschap. Ditzelfde geldt ook voor medische informatie van artsen of gespreksverslagen van erkende (geregistreerde) therapeuten. Vanzelfsprekend gaan we hier heel vertrouwelijk mee om.

Erkenning geeft kracht. Samen betrokken.

© Copyright 2019 Schadefonds Geweldsmisdrijven