Dit doet het Schadefonds voor slachtoffers

Erkenning voor slachtoffers

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven is er voor slachtoffers van geweldsmisdrijven, die hierdoor ernstige lichamelijke en/of psychische problemen (letsel) hebben of hebben gehad. Slachtoffers, nabestaanden en in sommige gevallen ook naasten, kunnen bij ons een aanvraag indienen voor een eenmalige uitkering. Veelvoorkomend zijn onder andere mishandeling, bedreiging met geweld, aanranding en verkrachting. Heeft u in uw werk te maken met deze slachtoffers? Wijst u hen dan vooral op het Schadefonds!

Waarom het Schadefonds?

Met het geldbedrag geeft het Schadefonds erkenning aan slachtoffers van situaties die nooit hadden mogen gebeuren. Op deze manier willen we bijdragen aan het herstel van hun vertrouwen in de maatschappij. Het is een gebaar van solidariteit namens de samenleving. Om een aanvraag in te dienen hoeft er geen rechtszaak te zijn (geweest) of een veroordeling van een dader. Deze hoeft zelfs niet bekend te zijn. Wij nemen hoe dan ook nooit contact op met de dader. Een aanvraag moet voldoen aan bepaalde voorwaarden: deze zijn te vinden op de website van het Schadefonds.

Er is ruim de tijd om een aanvraag in te dienen. Lichamelijke en/of psychische klachten kunnen ook in een later stadium ontstaan. Het is in ieder geval mogelijk om tot 10 jaar na het gebeurde een aanvraag in te dienen. Als het letsel erger blijkt te zijn of erger is geworden nadat men een beslissing van het Schadefonds heeft gehad op een aanvraag, dan kan men een aanvullende aanvraag indienen.

Kansrijke aanvragen

Het Schadefonds beoordeelt of sprake is van slachtofferschap, niet van daderschap. Hiervoor hebben we zoveel mogelijk objectieve informatie nodig, waaruit de toedracht, de aanleiding en de omstandigheden van het misdrijf duidelijk worden. Bijvoorbeeld: een aangifte is waardevolle informatie, maar ook een melding kan voor ons in sommige gevallen belangrijk zijn bij de beoordeling of er sprake is van slachtofferschap. Ditzelfde geldt ook voor medische informatie van artsen of gespreksverslagen van erkende (geregistreerde) therapeuten. Vanzelfsprekend gaan we hiermee heel vertrouwelijk om. Zie ook pagina 7

Erkenning geeft kracht. Samen betrokken.

© Copyright 2020 Schadefonds Geweldsmisdrijven