Feiten over het Schadefonds

Waar voldoet een complete aanvraag aan?

  • Kopie identiteitsbewijs en bankgegevens
  • Kopie van aangifte of proces-verbaalnummer
  • Als er geen aangifte of melding is gedaan: beschrijving van het misdrijf
  • Parketnummer (als er een strafzaak tegen de verdachte loopt of is geweest)
  • Medische documenten over het lichamelijk en/of psychisch letsel
  • Eventueel een eigen beschrijving van het lichamelijk en/of psychisch letsel

Objectieve informatie

Hoe meer objectieve informatie we ontvangen, hoe groter de kans op toewijzing. Objectief is voor ons informatie uit een onafhankelijke en onpartijdige bron, een partij die niet bij het misdrijf betrokken is geweest. Voorbeelden zijn: proces-verbalen van de politie, een (uitgewerkt) vonnis of een verslag van een rechtzitting. Onderstaande informatie is vaak niet voldoende:

  • Alleen een eigen verklaring van het slachtoffer.
  • Alleen getuigenverklaringen die langere tijd na het voorval en/of niet bij de politie zijn afgelegd.
  • In geval van meerderjarigen: alleen medische informatie.

Gratis hulp bij aanvraag door Slachtofferhulp

Slachtoffers kunnen zelf een aanvraag per post indienen, of online in een goed beschermde webomgeving. Slachtofferhulp Nederland geeft kosteloos hulp aan een slachtoffer bij het invullen van het aanvraagformulier. Op elk kantoor van Slachtofferhulp werken zogeheten schadefondsspecialisten. Deze medewerkers weten precies welke stukken er nodig zijn om een aanvraag zo kansrijk mogelijk te maken.

De hoogte van de uitkering

Het Schadefonds gebruikt zes letselcategorieën, waaraan vaste (oplopende) bedragen zijn gekoppeld. De ernst van het opgelopen letsel en de omstandigheden waaronder het geweldsmisdrijf is gepleegd bepalen welke letselcategorie van toepassing is. De letsellijst geeft een indicatie welk letsel (psychisch en/of lichamelijk) als ernstig wordt beschouwd en welke uitkering hierbij past. De beleidsbundel is een andere belangrijke leidraad voor de juridische behandelaars van het Schadefonds.

Een paar cijfers

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven is opgericht in 1976 en is een zelfstandig orgaan binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Het aantal vragen per jaar ligt gemiddeld rond de 9.000 (peil 2019). Ongeveer 10% van de aanvragen zijn gerelateerd aan zedenmisdrijven of seksueel misbruik. Ongeveer 70% van de aanvragen leidt tot een financiële tegemoetkoming.

Gemak: digitaal aanvragen

Slachtoffers die hun aanvraag digitaal indienen kunnen de voortgang volgen via het Schadefondsportaal. Ook kunnen zij hier aanvullende documenten (bijvoorbeeld kopie van aangifte of medische rapporten) makkelijk uploaden. Dit kan door in te loggen met DigiD. Liever niet digitaal? Dan is het nog steeds mogelijk om de aanvraag per post in te dienen. De aanvraagformulieren zijn te vinden op de website van het Schadefonds.

Erkenning geeft kracht. Samen betrokken.

© Copyright 2020 Schadefonds Geweldsmisdrijven