Miriam Reijnen


coördinator CVSN/ Team Integrity & Governance

De samenwerking met het Schadefonds Geweldsmisdrijven is een mooie aanvulling op wat het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) en sport tuchtrecht kunnen doen voor een slachtoffer van een geweldsmisdrijf zoals seksuele intimidatie, ziet Miriam Reijnen. “Een financiële tegemoetkoming vanuit het Schadefonds kan een extra erkenning zijn van het aangedane leed.”

NOC*NSF wil Nederland sterk maken door sport, zowel letterlijk als figuurlijk. “Hiervoor willen we optimale omstandigheden creëren: een daarvan is veiligheid op sociaal gebied", vertelt Miriam Reijnen. "Al sinds 1997 bestond ons Vertrouwenspunt Sport, maar we ontdekten dat verenigingsbestuurders, trainers en coaches behoefte hadden aan meer begeleiding op het gebied van preventie en dat ook melders van incidenten behoefte hadden aan meer ondersteuning. Daarom lanceerde NOC*NSF in april 2019 het Centrum Veilige Sport Nederland.” Breed palet aan ondersteuning Verenigingen hebben hun eigen vertrouwenscontactpersonen, net als sportbonden. “Wij bewegen ons er tussendoor. Als een vereniging en/of sportbond te maken krijgt met een melding, kunnen wij veel betekenen voor hen. We ondersteunen praktisch in de processen die gaan lopen en kunnen naar hulp verwijzen die onze ketenpartners bieden.” Dat is ook de reden voor de organisatie van dit webinar. In deze editie staat het slachtoffer centraal, in het najaar volgt er nog eentje, specifiek over de beschuldigde. “We willen de deelnemers bewust maken van het brede palet aan professionele hulp dat beschikbaar is”, licht Miriam toe. “Onze boodschap is dan ook: krijg je onverhoopt te maken met een melding over sociale veiligheid, bel je sportbond en ons.”

"Binnen de sport is het niet gebruikelijk dat een slachtoffer een geldelijke compensatie krijgt vanuit de vereniging."

Uit de wind houden “Jullie doen dit immers niet iedere dag, wij wel, dus je hoeft het niet alleen te doen. Laat ons je helpen met onze kennis en kunde, zodat jij je kunt richten op een goede omgang met de onrust op je vereniging. Wij zijn er echt om de bestuurders te begeleiden en het slachtoffer uit de wind te houden.” Het Schadefonds Geweldsmisdrijven is een van de partners van het CVSN. “Dat is niet voor niets: zij vormen een mooie aanvulling op wat wij kunnen doen voor het slachtoffer. Binnen de sport is het namelijk niet gebruikelijk dat een slachtoffer een geldelijke compensatie krijgt vanuit de vereniging, als er een handhaving door het Instituut Sportrechtspraak wordt uitgegeven. Op dat vlak kunnen we een slachtoffer weinig bieden. Een financiële tegemoetkoming vanuit het Schadefonds voelt dan vaak als een extra erkenning van het aangedane leed.” Wat is grensoverschrijdend? Dit najaar start een campagne om de meldingsbereidheid bij sporters zelf te stimuleren. “We geven ook veel aandacht aan het herkennen van grensoverschrijdend gedrag voor trainers en coaches. Dat blijken ze lastig te vinden: ze worstelen met de vraag is dit nou grensoverschrijdend of niet? Onze medewerkers van de helpdesk adviseren dan vaak om het even uit de sport te tillen: als een leerkracht op school hetzelfde zou doen, is het dan ook nog normaal gedrag? Dat helpt vaak goed: ineens zien ze dat een meisje bij de schouders pakken of mee uit vragen gewoon niet kan.” Het CVSN wil het liefst zoveel mogelijk aan de voorkant van de preventie zitten, zodat er geen aanleiding meer hoeft te zijn voor een melding over sociale veiligheid. Maar als het dan toch gebeurt, hoopt Miriam dat de melders, verenigingen en sportbonden hun weg vinden naar het CVSN en de ketenpartners zoals het Schadefonds. “Samen kunnen we ervoor zorgen dat een melding zo goed mogelijk wordt opgevolgd, met zorg en aandacht voor iedereen die is betrokken, zeker ook wat betreft het slachtoffer.”

Erkenning geeft kracht. Samen betrokken.

© Copyright 2020 Schadefonds Geweldsmisdrijven