Webinar 'Slachtoffer in de Sport'

Op 30 juni 2020 organiseerde NOC*NSF het webinar 'Slachtoffer in de Sport'. Namens het Schadefonds waren hierbij Monique de Groot (directeur) en Jeroen Warntjes (juridisch behandelaar en relatiebeheerder) aanwezig. Zij vertelden wat het Schadefonds doet voor slachtoffers van zedenzaken en andere geweldsmisdrijven in de sport.

Geweld tegen sporters Geweld tegen sporters komt helaas regelmatig voor. Denk aan seksueel misbruik door een trainer. Of, tijdens een voetbalwedstrijd: een doelbewuste tackle op de tegenspeler. Wanneer u werkt voor of bij een sportbond of -vereniging, is het belangrijk om te weten welke situaties u tegen kunt komen en hoe u getroffen sporters kunt ondersteunen.

"Het kan onder meer gaan om aanranding, verkrachting of langdurig seksueel misbruik. Ook mishandeling en bedreiging op of naast het sportveld komen voor."

Mogelijkheden voor een financiële tegemoetkoming Veel sporters weten niet dat het mogelijk is een financiële tegemoetkoming te krijgen voor het lichamelijke of psychische letsel dat zij opliepen na een geweldsincident. Daarom vertelde Monique de Groot tijdens het webinar wat het Schadefonds voor deze sporters kan doen. Belangrijk daarbij is dat het moet gaan om een opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf. Een seksueel getinte opmerking is, hoe vervelend ook voor de sporter, geen geweldsmidrijf. Jeroen Warntjes nam de deelnemers mee in de praktijk bij het Schadefonds. Wat voor zaken komen wij zoal tegen? En wat is er nodig voor een kansrijke aanvraag? Wanneer komen slachtoffers in aanmerking? Casussen kunnen gaan om bijvoorbeeld aanranding, verkrachting of langdurig seksueel misbruik van sporters door bijvoorbeeld een trainer. Ook mishandeling en bedreiging op of naast het sportveld gelden als een opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf. Zie ook casussen pag. 4 en pag. 5.

Het kan gaan om fysiek en/of psychisch geweld. Hierbij kijkt het Schadefonds naar feitelijke geweldshandeling waardoor het slachtoffer letsel opliep, de toedracht van het geweldsmisdrijf, de aanleiding ervan en de omstandigheden. "Elk geval wordt apart beoordeeld", aldus Jeroen Warntjes.

Meer weten? Neem contact op met Jeroen Warntjes

Erkenning geeft kracht. Samen betrokken.

© Copyright 2020 Schadefonds Geweldsmisdrijven