Ongewenst seksueel contact met atletiektrainer


Casus

Merel, een meisje van 17 jaar oud, is een veelbelovende atlete. Ze traint meerdere keren per week en heeft daardoor veel en intensief contact met haar trainer (51 jaar). Op een dag verzoekt de trainer haar om samen de doelen voor het komende seizoen door te spreken.

Ongewenste geslachtsgemeenschap

Wanneer zij samen in het clubgebouw zijn, begint de trainer het slachtoffer te zoenen en komt het tot geslachtsgemeenschap. Merel doet aangifte. Zij zegt dat ze absoluut geen seks gewild heeft met haar trainer, maar geen tegenstand kon bieden. De trainer zegt dat het seksuele contact plaatsvond met wederzijdse instemming.

“Ik kon geen tegenstand bieden”

De beslissing De aanvraag is toegewezen. Merel krijgt een tegemoetkoming van € 5.000 (letselcategorie 3).

De onderbouwing Hoewel er geen sprake was van geweld of dreiging met geweld, stellen wij de situatie hier wel mee gelijk. Er was namelijk sprake van een onvrijwillige afhankelijkheidsrelatie: de dader was trainer én ruim dertig jaar ouder dan het slachtoffer. We beoordelen de situatie dus als een opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf. Doordat Merel aangifte heeft gedaan, is voor ons voldoende aannemelijk dat het misdrijf inderdaad heeft plaatsgevonden.

Wat als ... Merel geen letsel meldde? Merel heeft psychische klachten overgehouden aan het gebeuren. Hiervoor is zij in behandeling bij een psycholoog. Maar ook als zij geen letsel had gemeld, was de aanvraag toegewezen. Door de aard van het misdrijf, vooronderstellen wij namelijk ernstig letsel. In hoofdstuk 2A van de letsellijst staat vermeld voor welke misdrijven dit geldt.

Erkenning geeft kracht. Samen betrokken.

© Copyright 2020 Schadefonds Geweldsmisdrijven