Commissie

Personele mutaties bij de Commissie Schadefonds

Vertre
k van mevr. drs. C. Blaauw - Witteveen per 1 januari 2019.


Dhr. prof. dr. C.H.C.J. van Nijnatten en mevr. prof. dr. M. Olff waren in 2018 nog leden van de tijdelijke Raadkamer seksueel misbruik in jeugdzorginstellingen en pleeggezinnen. Hun werk voor deze Raadkamer is geëindigd. Beiden zijn nu lid van de reguliere Commissie.


Ook is er een subcommissie in het leven geroepen voor de uitvoering van de pilot vaststellen aannemelijkheid slachtofferschap mensenhandel. De volgende personen zijn benoemd als lid van deze subcommissie:

  • mr. R.R. Knobbout, officier van justitie, voorzitter en lid reguliere Commissie
  • mw. mr. C.E. Dettmeijer-Vermeulen, voormalig Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, plv. voorzitter
  • drs. A.H. Claassen, MSc, tot 1 januari 2018 directeur Stichting FairWork
  • mr. A. Koopsen, advocaat
  • dr. J.J.M. van Rij, docent expert Criminologie bij Hogeschool Inholland, gepromoveerd op het onderwerp Mensenhandel
  • prof. mr. dr. C.R.J.J. Rijken, professor Mensenhandel en Globalisering, INTERVICT, Tilburg University
  • dr. M.T.A. Tankink, Ph.D, medisch antropoloog, gepromoveerd op het onderwerp seksueel geweld bij vluchtelingen vrouwen

Erkenning geeft kracht. Samen betrokken.

Kneuterdijk 1
2514 EM Den Haag

070 - 414 20 00 elke werkdag 08.30 - 17.00 uur
info@schadefonds.nl

© Copyright 2019 Schadefonds Geweldsmisdrijven