Voorwoord

Voor de commissie stond 2018 ten eerste in het teken van de afronding van de tijdelijke regeling seksueel misbruik jeugdzorginstellingen en pleeggezinnen en de Statuutregeling (die tot doel had de aansprakelijkheid van de instellingen zelf vast te stellen). Het was de eerste keer dat we een dergelijke regeling van deze omvang op ons namen.


Terugblikkend kan ik zeggen dat het een ongelooflijk eervolle, moeilijke en leerzame opdracht was. Gelukkig hebben we deze succesvol kunnen vervullen, met 654 aanvragen (5,5 miljoen euro uitgekeerd aan slachtoffers) en 270 aanvragen wat betreft statuutzaken (5,7 miljoen euro uitgekeerd door instellingen). Wat ons betreft pakken we meer soortgelijke regelingen in de toekomst op.


Daarnaast hebben we veel aandacht besteed aan de voorbereiding van de implementatie van het Schadefonds op de Caribische eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Mooi is dat de bedragen exact dezelfde zullen zijn als hier, een goede stap in het creƫren van een gelijkwaardige positie. In betrokken samenwerking met partijen als politie, justitie en Bureau Slachtofferhulp hopen we dat het Schadefonds ook op de eilanden veel slachtoffers gaat bereiken en erkenning kan bieden!


Ludo Goosens
Voorzitter Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven

Afgelopen jaar stond in het teken van verbetering van onze dienstverlening aan slachtoffers. Vanaf de zomer is het mogelijk om online een aanvraag in te dienen. Tegelijk maakten we het aanvraagformulier veel eenvoudiger en korter. En tegen het einde van het jaar lanceerden we een geheel vernieuwde website die veel meer is ingericht op de vragen die slachtoffers hebben.

Verder hebben we hard gewerkt om de doorlooptijd van een aanvraag terug te dringen. En dat is ook gelukt! Was de gemiddelde doorlooptijd in 2017 nog 12,6 weken, in 2018 is deze gedaald naar 10 weken.

In 2018 hebben we ook een Meerjarenagenda opgesteld die voor de komende vier jaar een beeld geeft waar we als organisatie naar toe willen.

Ik mag alweer terugkijken op een goed jaar, waarin we in staat waren om belangrijke verbeteringen te realiseren. Daarbij ben ik er trots op dat de verbeteringen grotendeels uit de eigen organisatie komen, medewerkers werken zelf de plannen uit en voeren deze in. Dat getuigt van een grote betrokkenheid bij wat we doen: erkenning bieden aan slachtoffers.


Monique de Groot
directeur Schadefonds Geweldsmisdrijven