Versnelling doorlooptijden

In 2018 bedroeg de gemiddelde doorlooptijd voor aanvragen 10 weken.

In 2017 was de doorlooptijd nog gemiddeld 12,6 weken: een flinke verbetering,

waarmee we ook ruimschoots voldoen aan de doelstelling van 12 weken.

Deze versnelling konden we realiseren door:


Bewuste focus en sturing op doorlooptijden - Doorlooptijden zijn een vast onderwerp in de werkgesprekken met de behandelteams. Er vindt actieve monitoring plaats van dossiers die wachten op een reactie van anderen. Bij knelpunten bij het opvragen van informatie van politie en OM actief contact gezocht.


Focus op complexe dossiers - Vanwege de (helaas) lagere instroom in het eerste half jaar ontstond ruimte om meer complexe dossiers af te handelen en konden nieuwe aanvragen sneller worden behandeld.


Vroege juridische scan – Een aanpak waarbij medewerkers al bij de ontvangst van de aanvraag de benodigde informatie opvragen. Deze werkwijze heeft in twee van de zes teams gedraaid en bleek zo succesvol, dat in 2019 alle teams van juridisch behandelaars op deze manier gaan werken.


Helaas lukte het in 2018 niet om de doelstelling te realiseren om 100% van de aanvragen binnen 26 weken af te handelen. Een verbetering is wel bereikt, van 88% in 2017 naar 93% in 2018.

Erkenning geeft kracht. Samen betrokken.

© Copyright 2019 Schadefonds Geweldsmisdrijven