Digitalisering dienstverlening

Online indienen van een aanvraag, een nieuwe website met een klantvriendelijke quickscan: 2018 was voor ons het jaar waarin grote digitale stappen werden gezet. Zo voldoen we aan een belangrijk doel van de rijksoverheid: een meer digitale overheid worden, goed bereikbaar.

Digitaal klantportaal

Sinds juni 2018 kunnen online aanvragen worden ingediend via het gloednieuwe digitale klantportaal. Moesten aanvragers voorheen hun formulieren uitprinten en op de post doen, nu kunnen zij hun aanvraag volledig digitaal doen. Bovendien kunnen ze de stappen in de behandeling van hun aanvraag volgen in ditzelfde portaal.

Het digitale klantportaal is een schot in de roos. Na lancering van het portaal was in eerste instantie ongeveer twintig procent van de aanvragen digitaal. Op het einde van het jaar was dit percentage gestegen naar ongeveer een derde.

Na de lancering bleven we aandacht houden voor verdere verbetering van het digitale aanvraagproces. Onder meer door klantonderzoek: evaluatiesessies met focusgroepen van slachtoffers van geweld, om het digitale klantportaal nog beter af te stemmen op wensen van gebruikers.


Nieuwe website

Op 12 december lanceerde het Schadefonds een geheel vernieuwde website. Met de nieuwe site willen we sneller vindbaar zijn voor zoveel mogelijk slachtoffers. De website is gemaakt voor een brede doelgroep, met een heldere structuur en begrijpelijke teksten (B1-niveau), zodat slachtoffers snel de informatie vinden die zij nodig hebben. Deze draagt bij aan een groter bereik en betere toegankelijkheid.

Verder is de aanvraagprocedure aanmerkelijk vereenvoudigd (o.m. veel korter vragenformulier), en dus effectiever. We voldoen hiermee ook aan een belangrijk doel van de rijksoverheid zelf, namelijk een meer digitale overheid worden.

Nieuw op de site is de Quickscan: een slimme webtool om mensen vlot op weg te helpen. Met het beantwoorden van drie vragen krijgt een bezoeker snel inzicht of hij/zij mogelijk in aanmerking komt voor een uitkering.

Betere brieven

In het tweede tertaal rondden we een langlopend traject af, waarin alle brieven van het Schadefonds tegen het licht zijn gehouden. Alle standaard-tekstblokken zijn bekeken en indien nodig herschreven voor de verschillende brieven. Deze zijn weer actueel en op B1-niveau geformuleerd.

Nieuwe communicatie-strategie

In 2018 hebben we een nieuwe communicatiestrategie ontwikkeld. Deze is breed en veelzijdig en heeft betrekking op meerdere onderdelen.


Een aantal activiteiten richt zich nadrukkelijk op het verkrijgen van een grotere naamsbekendheid en daarmee mogelijk meer aanvragen. Relatiebeheer en marketingcommunicatie zijn nu belangrijke pijlers waar we fors in investeren. Monitoring wordt mogelijk door het inrichten van goede (online) meet- en bewakingsinstrumenten.

Erkenning geeft kracht. Samen betrokken.

© Copyright 2019 Schadefonds Geweldsmisdrijven