Overval in een supermarkt


Casus 3

De situatie

De slachtoffers, medewerkers van een supermarkt, waren op een zaterdagavond aan het werk. Vlak voor sluitingstijd liep een persoon met donkere kleding de winkel binnen. Hij riep dat de medewerkers geld uit de kassa moesten halen. Ook deed hij zelf een greep in de kassa. Toen hij de winkel verliet, renden de slachtoffers hem achterna. Hierop bedreigde de dader hen met een mes. Nadien gaf de supermarkt alle medewerkers een training winkeldiefstalpreventie. Om deze kosten te dekken, deed de supermarkt een aanvraag voor de subsidieregeling overvallen. Dit is een aparte regeling, die verschilt van onze reguliere aanvraagprocedure.


De beslissing

De aanvraag is toegewezen. De supermarkt ontving een subsidie ter waarde van de factuur voor de training (€ 850) .


De onderbouwing

De supermarkt kon de aanvraag onderbouwen met een aangifte en een kopie van de factuur. Daarom is de aanvraag toegewezen.

Vraag en antwoord

In dit geval werd een bedrijf overvallen. Maar niet alleen overvallen bedrijven kunnen gebruikmaken van de Subsidieregeling overvallen. Binnenkort kunnen ook vergunninghouders van taxivervoer, eigenaren van detailhandelsbedrijven en vervoerders van dagopbrengsten een aanvraag doen. Daarnaast geldt, al sinds ingang van de regeling, dat bewoners van overvallen woningen een aanvraag kunnen doen.

Erkenning geeft kracht. Samen betrokken.

© Copyright 2020 Schadefonds Geweldsmisdrijven